Personal Reconnection®

Personal Reconnection

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Reconnection introduceert ‘nieuwe’ axiatonale lijnen die ons toestaan om unieke vibratieniveaus en frequenties voor healing en uiteindelijk voor onze evolutie te standaardiseren. Deze axiatonale lijnen maken deel uit van een paralleldimensionaal circulair systeem waarvan de basisenergie hernieuwde functies biedt voor het menselijk lichaam.

De Reconnection brengt en activeert deze lijnen die een uitwisseling toestaan van licht en informatie, de verbinding van DNA-strengen en de re-integratie van draden (simultaan plaatsvindende – of parallelle – dimensies van bestaan).

Tijdens de Personal Reconnection worden deze ca. 120 lijnen en punten geactiveerd op het lichaam zonder het aan te raken. Hierdoor wordt je opnieuw verbonden (=reconnection) met je perfecte gezonde blauwduk en het geometriche lichtpatroon van de aarde en het Universele Veld resp. de Oerbron. Je kunt nu zelf direct met deze Bron verbinden (interactie) zonder tussenkomst van een Reconnective Practitioner zoals bij Reconnective Healing, waar je mee resoneert met de Practioner. Dit is dus het wezenlijke verschil.

Personal Reconnection heeft door de diepe werking een positief effect op alle niveaus. Hardnekkige patronen kunnen hierdoor blijvend veranderen, in positieve zin. De Personal Reconnection brengt je in verbinding met je authentieke Levensdoel en is voor het leven resp. het wordt dus slechts eenmaal in je leven gegeven!

Noot:
Hoewel niet verplicht, wordt het aanbevolen een tot drie Reconnective Healing sessies te ondergaan voorafgaand aan de Personal Reconnection. Neem contact op voor meer informatie

Contact