Praktische info

Ellen is gespecialiseerd in Psychosociale Geestelijke Begeleiding, Natuurgeneeskunde en Lichaamsgerichte Therapie.

Alle onderstaande sessies vinden persoonlijk plaats en op verzoek via telefoon of beeldbellen.
De vermelde sessie afnames zijn een advies en niet verplicht.

OVERZICHT TARIEVEN

Psychosociale begeleiding/therapie€  90,=60 min.
 €135,=90 min
   
Natuurgeneeskundige of€  90,=60 min.
Lichaamsgerichte therapie€135,=90 min.

 

De sessie-afname start met 5 sessies x 60 min. elk.  Dit is een advies, maar niet verplicht en uiteraard afhankelijk van de problematiek. Bovenstaande prijzen zijn inclusief:

  • gratis intake van 20 min voorafgaand aan eerste sessie
    voorbereidingstijd
  • huiswerk achteraf per mail gestuurd
  • nazorg m.b.t. beantwoorden van vragen per mail/app/telefoon
Healing / energetische behandelingen   
Reconnective Healing®€  90,=60 min.

 

Personal Reconnection®€333,=150 min.
Bestaande uit 2 sessies elk 75 min.  

 

Het bovenstaande bedrag is wereldwijd vastgesteld en bestaat uit twee sessies die binnen 72 uur moeten plaatsvinden. Gebruikelijk is dat de behandelingen op twee opeenvolgende dagen plaatsvinden of 1 dag ertussen. Het getal 333 is het specifieke frequentiegetal van The Reconnection en staat symbool voor de eenheid van de mens in lichaam, geest en ziel.

Stargate Experience Healing€  90,=60 min.

 

Teneinde het beste effect van de healings/energetische behandelingen te ervaren wordt geadviseerd 3 sessies te ondergaan. Echter is 1 of 2 sessies soms ook voldoende.

Massage   
Aromatouch™ Techniek DoTerra + Healing€ 65,=60 min.
Aromatouch™ + Healing + Psych-K (stress-transformatie)€ 90,=75 min.

 

Yoga / Meditatie / Ademhaling   
Prive sessie€ 65,=60 min.
 € 80,=75 min.

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Bij (gedeeltelijke) vergoeding via de verzekeraar gelden dezelfde prijzen, echter BTW vrij.   (bij verzekeraar graag doorklik naar vergoeding verzekeraar)

Yoga & Meditaties worden niet vergoed door verzekeraars.

ZAKELIJK

De prijzen voor zakelijk coaching / training van werknemers zijn op aanvraag.

Behandelovereenkomst
Voorafgaand aan de behandeling, dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. In deze Behandelovereenkomst geeft u aan dat u op de hoogte bent van de werkzaamheden van Ellen Langhout als Coach/Healer/RugTherapeut en instemt met de doelstelling van de behandeling. De behandelovereenkomst is gebaseerd op een inspannings­verplichting en niet op een resultaatsverplichting aan de zijde van Ellen Langhout.

Privacy en AVG
Praktijk ELNOMA handelt volgens de privacyregels van de Vereniging Integrale Vitaliteit (VIV)), de dossier plicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de WKKGZ en de beroepscode. Wanneer u een afspraak maakt bij Praktijk ELNOMA  gaat u akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd in de privacy verklaring.

Aansprakelijkheid
Praktijk ELNOMA maakt u erop attent dat Ellen Langhout geen beloftes of garanties geeft aangaande haar behandelingen. Noch is zij aansprakelijk voor uw specifieke gezondheidsproblemen. Alleen u bent verantwoordelijk voor het toezien op en continueren van uw eigen medische behandeling en zorg. Ellen stelt geen diagnose en zal nooit een advies geven betreffende uw medicatie. Alle vragen betreffende uw ziektebeeld en voorgeschreven medicijnen dient u met uw arts c.q. specialist te bespreken.

Wijze van betaling
De factuur wordt digitaal gestuurd. Betaling door overmaking via IBAN NL55 INGB 0009 568468 t.n.v. ELNOMA Coaching / Ellen Langhout onder vermelding van het factuurnummer via Ideal of met Tikkie. 

Annuleringskosten
U kunt uw afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.

VERGOEDING VERZEKERAAR

Indien u alternatief aanvullend verzekerd bent komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis.

Ellen Langhout is geregistreerd Coach / Therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV). Dit betekent dat een groot aantal zorgverzekeraars zowel de lichaamsgerichte, natuurgeneeskundige en de psychosociale behandelingen (deels) vergoeden.

U kunt met Ellen contact opnemen of met uw zorgverzekeraar om te weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Vaak vraagt de verzekeraar om de AGB codes. Het is hierbij raadzaam aan te geven dat uw behandelaar/therapeut/coach (Ellen Langhout) is aangesloten bij de VIV en RBCZ.

Onderaan deze pagina staan de AGB, registratie & licentie codes van Praktijk ELNOMA Coaching vermeld.

Lees hier meer over vergoedingen verzekeraars.

Leveringsvoorwaarden
Ellen Langhout is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee gehouden aan de VIV Praktijk-code en Ethische-code. In de Beroepscode van de VIV worden onder andere aspecten m.b.t. de relatie cliënt – behandelaar vermeld.

Voor alle diensten van Ellen Langhout zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV) van toepassing. Alle therapeutische handelingen zijn onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Indien dit aan de orde is hanteert Praktijk ELNOMA de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat u als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk uw kunt klacht delen. Het doel van deze wet is dat u als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die u ontvangen heeft, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor u overzichtelijk wat de stappen zijn die u dient te bewandelen om uw klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1: Een klacht maak u in eerste instantie bespreekbaar bij uw behandelaar.

Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neemt u contact op met de beroepsvereniging (VIV) en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. De beroepsvereniging is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.
Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan een geschillencommissie.

Uiteraard zal Ellen Langhout in eerst instantie haar uiterste best doen om samen met u de klacht op te lossen. Voor feedback staat zij altijd open.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschikt Ellen over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor zij tegemoet komt aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij Ellen Langhout aangesloten is kunt u hier downloaden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u kosteloos en vrijblijvend contact opnemen met Ellen Langhout.

Bel voor vragen of een afspraak 0623312184

Contact