Aanvullende informatie - Reconnective Healing

Dr. Eric Pearl

Als chiropractor had de Amerikaan Dr. Eric Pearl al twaalf jaar lang een zeer succesvolle praktijk. Op een dag liet hij zijn hand lezen door een zigeunerin, die hem vertelde dat ze ook “heel speciaal werk”‘ deed: ‘Het verbindt de meridianen van je lichaam opnieuw met de rasterlijnen van de planeet die ons verbinden met de sterren en andere planeten.’ Hij verklaarde zichzelf voor gek, maar boekte een sessie en betaalde $ 333.

Kort daarna kreeg hij van zijn patiënten te horen, dat ze zijn handen op hun lichaam voelden, terwijl hij ze niet fysiek had aangeraakt. De eerste maanden had hij blaren in zijn handpalmen en druppels bloed. Al snel rapporteerden patiënten miraculeuze genezingen van kanker, AIDS gerelateerde ziektes, epilepsie, chronisch vermoeidheid syndroom, multiple sclerosis, reuma, arthritis, geboorteafwijkingen en andere serieuze aandoeningen. Dit gebeurde allemaal als Eric simpelweg zijn handen in hun buurt hield en tot op de dag van vandaag gebeurt dit nog steeds.

 
Het werk van Reconnective Healing® en The Reconnection® was begonnen. Deze nieuwe zeer krachtige genezende frequenties, die zich via de Amerikaan Dr. Eric Pearl hebben ontvouwen worden nu wereldwijd geintroduceerd.

Dr. Eric Pearl en Reconnective Healing® genieten wereldwijd grote belangstelling van topartsen en medische onderzoekers van ziekenhuizen en universiteiten, waaronder Jackson Memorial Hospital, ECA, Cedars-Sinai Medical Center, het VA-Hospital, Universiteit van Minnesota, Universiteit van Miami medical School en de Universiteit van Arizona, waar als eerste onderzoek is gedaan naar deze nieuwe energie.

Reacties over healingen van zijn patiënten zijn tot dusverre verschenen in zes boeken, waaronder Eric’s eigen internationale bestseller The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself, inmiddels verschenen in 30 talen. De Nederlandse versie luidt: De Reconnectie – heel anderen, heel jezelf, uitgegeven door uitgeverij Petiet ISBN-1-4019-010-3.

Citaat Dr. Eric Pearl over Reconnective Healing®

“Als je geluk hebt, ontvang je de healing waar je op hoopte. Als je echt geluk hebt ontvang je een healing die je in je stoutste dromen niet verwacht had, een healing die het Universum speciaal voor jou in gedachte had.”

DNA blauwdruk

Het begrip Reconnective Healing is in de wereld geïntroduceerd door dr. Eric Pearl. Zie het boek ‘De Reconnectie’ van dr. Eric Pearl.

Wat er gebeurt bij Reconnective Healing is het verbinden van strengen (reconnecting strands). Hiermee worden de strengen van het DNA bedoeld. Hoewel dit nog niet wetenschappelijk is vastgesteld wordt aangenomen dat we oorspronkelijk 12 functionerende strengen hadden.

Recente Russische research vergelijkt DNA met een biocomputer die holografisch het elektromagnetisch veld projecteert, dat op haar beurt het cellulaire metabolisme en de celdeling reguleert.

De DNA blauwdruk fungeert als een biohologram, een matrix van waaruit de fysieke vorm wordt georganiseerd. DNA is dus allerminst alleen een biochemische code voor eiwit synthese zoals tot nu toe werd gedacht. Het menselijk DNA vormt een soort biocomputer netwerk via welke onmiddellijke communicatie en beïnvloeding mogelijk is.
Door de Reconnective Healing worden verbroken verbindingen en stoorvelden in de DNA blauwdruk hersteld en maken we weer contact met wie we eens waren. The Reconnection is een al langer bestaande helingmethode die door Dr. Eric Pearl naar een groter publiek is gebracht. In het boek ‘The book of knowledge, Keys of Enoch’ door J.J. Hurtak worden de basisprincipes beschreven:

Oorspronkelijk waren de Meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk, dat de aarde omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons zo met het hele Universum te verbinden. In de tijd van Lemurië en Atlantis werden wij van deze lijnen losgekoppeld. De Reconnectie brengt nieuwe uitgaande lijnen aan, die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties weer te gebruiken voor ons welzijn en genezing en uiteindelijk voor onze evolutie.

Volgens verschillende stromingen maakt de mensheid op dit moment een enorm transformatieproces door, op weg naar het veelbesproken 2012. Interessant is dat deze parallel loopt aan oeroude voorspellingen van o.a. de Maya’s en Nostradamus. Dit transformatieproces houdt verband met het idee dat ons DNA geherstructureerd wordt. Ons DNA bestaat uit twee strengen die met elkaar verbonden zijn in een dubbele spiraalvormige helix, een soort wenteltrap als je het visueel zou maken. Volgens velen wordt er ook van uitgegaan dat we vroeger wel twaalf strengen DNA hadden en dat nu het moment is gekomen om ons weer te verbinden met de extra mogelijkheden die ons DNA ons biedt. Hier kom je bij de kern van wat de Reconnectie doet:

We verbinden ons opnieuw met wie we ooit waren. Re= opnieuw Connection= verbinden. Bij de Reconnectieve energieën zijn nieuwe evolutionaire frequenties betrokken die via een spectrum van licht en informatie (wat voorheen niet op aarde aanwezig was) hier naartoe gehaald worden. Iedereen is nu in staat om met deze frequenties te werken. De frequenties zijn ‘gewoon’ in de Oerbron (Het Veld) aanwezig, je hoeft geen uitgebreide technieken te leren om ze te gebruiken. Het heeft allemaal te maken met intentie en afstemming op die Bron.

Het wetenschappelijk onderzoek gaat door. Er zijn nog niet op alle vragen antwoorden. Wil je meer weten dan kun je het boek lezen. Zijn verhaal is beschreven in “The Reconnection”, in het Nederlands vertaalt: “De Reconnectie”. Ook kun je de website bezoeken: www.thereconnection.com.

 

Wetenschappelijke bevindingen

Onderzoek van The University of Arizona (USA) heeft aangetoond dat de hersengolven van diegene die Reconnective healing ondergaat significant veranderen. Er worden hersenfrequenties bereikt in wakkere toestand die normaal alleen tijdens de slaap of in diepe meditatie bereikt worden. Ook worden er patronen gezien zoals in de rem-slaap, de staat waarin wij dromen en dingen verwerken.

Prof. Friz Albert Popp , een Duitse professor die veel onderscheidingen heeft gekregen voor zijn werk, deed ook onderzoek naar Reconnective Healing. Zijn ontdekkingen op het gebied van biofotonen zijn fascinerend. Biofotonen zijn hele kleine bundeltjes van licht en informatie die ieder levend organisme uitstraalt. De zogenoemde emissie van biofotonen uit de handen van een Reconnective healer die aan het werk is neemt significant toe. De onder wetenschappers aanvaardde stelling is dat hoe meer biofotonen we uitstralen hoe beter onze gezondheid is. Dit wordt ondersteund door het gegeven dat een blad wat van een boom valt langzaam zijn biofotonen los laat totdat het geen biofotonen meer heeft en in onze ogen is overleden. Experimenten met planten laten zien dat door Reconnective healing toe te passen, de emissie van licht veel langer aanhoudt.

Dr. Konstantine Korotkov  (Biofield Research World) publiceerde veel ‘medical papers’. Deze Russische wetenschapper schreef vervolgens een boek over zijn onderzoeken naar Reconnective healing. Hij deed dermate veel en grondige onderzoeken dat hij een boek publiceerde met de titel; Sience Confirms Reconnective Healing. Dr. Korotkov toonde aan dat de fysieke effecten van Reconnective healing significant zijn, zowel direct na de interactie als tien dagen daarna.

PhD William Tiller, Stanford University department of Materials Sience, ontwikkelde meetapparatuur waarmee subtiele energie gemeten kan worden. Hij deed experimenten met ervaren meditatoren en kon meten dat groepen die zich op een bepaalde intentie richtten daarmee effecten teweeg kunnen brengen. Deze resultaten worden op begrijpelijke manier uitgelegd in Lynne McTaggart’s boek; Het Intentie-Experiment.

De bevindingen van William Tiller over de veranderingen, die plaatsvinden in ruimtes waar Reconnective healing plaatsvindt zijn opzienbarend. Tiller herhaalde zijn experimenten op verschillende locaties om zeker van de uitslagen te zijn. De wetenschappelijke termen zijn slechts door enkelen te begrijpen. Daarom heeft Tiller de uitslagen vertaald naar veranderingen in temperatuur, een begrijpelijke meeteenheid. In een ruimte waar Reconnective Healing onderwezen wordt (bij een seminar) vindt er een verandering plaats in de subtiele energie die gelijk is aan een temperatuur toename van 300 graden. Zeer significant.

Contact