Coaching

Wat is Coaching?

Wat is coaching in het algemeen?

Coaching is de moderne vertaling van Psychosociale Geestelijke Begeleiding. Een goede coaching definitie is: ‘het ondersteunen van een cliënt bij het behalen van persoonlijke doelstellingen en het overwinnen van emotionele/fysieke/mentale uitdagingen, zodat de kwaliteit van zijn leven verbetert’.

Een coach is een professional die is opgeleid cliënten op een doeltreffende manier te helpen om zelfgekozen doelstellingen te bereiken en problemen te overwinnen, gebruikmakend van de talenten en vaardigheden die elke persoon in zich heeft.

Wat is Vitaliteit&Life Coaching?

Vitaliteit&Life Coaching is een nieuwe manier van coachen die past in het hedendaagse tijdperk van grote veranderingen en ontwikkelingen. Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is meer uit het leven halen, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en zingevend in balans zijn. Het heeft alles te maken met energie, gezondheid, leefstijl en welzijn. Bij Vitaliteit&Life Coaching wordt uitgegaan van het klassieke Latijnse spreekwoord: ‘Mens sana in corpore sano’, ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ en natuurlijk ook een gezonde levensstijl! 

Als Holistisch Vitaliteit&Life Coach onderzoekt Ellen alle factoren die de vitaliteit van de client beïnvloeden en beperken. Hierbij  ligt de focus bij op het bewerkstelligen van structureel nieuw (effectief) gedrag. Zowel onderbewuste overtuigingen en programmeringen liggen ten grondslag aan het gedrag en de emoties van de mens.

De coach faciliteert als spiegel en klankbord voor de client. Tijdens het coachingstraject krijgt de client inzicht in de onderbewuste beperkende overtuigingen, denkpatronen, gedragingen en attitudes, die de huidige en gewenste situatie in de weg zitten. Bovendien wordt het verandervermogen van de cliënt optimaal gebruikt door een unieke combinatie van aandachtspunten die tijdens het bewustwordingstraject aan de orde komen.

  • Bewustzijn (wie je bent, wat jou drijft, wat je doet/denkt/voelt, overtuigingen);
  • Fysieke vitaliteit (gezondheid/energie-huishouding/optimale voeding, voldoende beweging, herstelmomenten);
  • Congruente communicatie (hoe communiceer je met jezelf en anderen);
  • Emotionele competentie (kunnen omgaan met wat op je afkomt);
  • Zingeving (intrinsieke motivatie en doelgerichtheid);
  • Financiële vitaliteit (wat ben je waard).

De modaliteit die Ellen als interventie gebruikt is Psych-K. Belemmerende, beperkende en saboterende onderbewuste overtuigingen en programmeringen worden voor de client zichtbaar. Vervolgens worden deze beperkende overtuigingen en programmeringen volgens de Psych-K methodiek getransformeerd en herprogrammeert. De nieuwe bekrachtigende en ondersteunende overtuigingen en programmeringen komen alle ten goede aan de vitaliteitsbeleving van de client en het bereiken van het gewenste doel.

Voor wie is Vitaliteit&Life Coaching?

Vitaliteit&Life Coaching is waardevol voor iedereen die de ongekende mogelijkheden van zijn/haar potentieel wil ontdekken om deze volledig te benutten.

Contact