Vergoeding zorgverzekeraars

Ellen is geregistreerd Coach / Therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging Vitaliteitkunde (VIV) en Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG). Tevens is zij Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG®). Dit betekent dat een groot aantal Zorgverzekeraars zowel de lichaamsgerichte, natuurgeneeskundige alsook de psychosociale behandelingen vergoeden. De ervaring leert dat ook verzekeraars die niet op de lijst vermeld staan, veelal de behandeling wel vergoeden.

Het is mogelijk dat de  volgende zorgverzekeraars VIV-leden vergoeden:

CZ groep:

Achmea groep:

Coöperatie VGZ:

Uiteraard is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de afgesloten aanvullende polis. Voor actuele informatie zie de website www.vitaliteitkunde.nl, menu zorgverzekeraar.

Advies:
stuur de rekening altijd naar je Zorgverzekeraar. Mocht jouw verzekering helemaal niets vergoeden dan adviseer ik je via bijgaande coulance brief een verzoek in te dienen. Uiteraard kan ik niet garanderen dat ze dan vergoeden, maar het is zeker de moeite waard om het te proberen!