Personal Coaching (Psychosociale Begeleiding)

Wat is Personal Coaching?

Personal Coaching is een moderne vertaling van Psychosociale Geestelijke Begeleiding. Het is een proces, gericht op het ondersteunen van individuen bij veranderingen en vernieuwingen in hun omgeving. De Personal Coach faciliteert het hervinden van de eigen essentie en het ten volle benutten van de eigen kracht van de client. Aan de orde komen de huidige en gewenste situatie, evenals de belemmerende en versterkende factoren.

 

Waarom juist nu Personal Coaching?

Personal Coaching is altijd maatwerk en daarom de meest persoonlijke en effectieve benadering voor individuele ontwikkeling. Personal Coaching levert direct resultaat op door doelgericht te werken aan een praktische oplossing of aanpak. Door de onafhankelijke positie is een Personal Coach vrij van waardeoordelen en belangenverstrengeling. In deze veilige en ondersteunende omgeving kan de client zich maximaal openstellen voor zelfreflectie en groei.

Ten opzichte van cursussen en trainingen biedt Personal Coaching in relatief weinig tijd een hoog rendement.

Hoe werkt Personal Coaching?

Personal Coaching is een één op één relatie tussen een professionele coach en een client. De rol van de coach is “helping people to help themselves”. De Personal Coach fungeert als spiegel en klankbord. Hierdoor wordt de persoon zich bewust van de eigen waarden, overtuigingen, denkpatronen, gedragingen, attitudes en omgeving. Daarnaast wordt het verandervermogen van de cliënt optimaal gebruikt door een unieke combinatie van aandachtspunten:

  • Bewustzijn (wie je bent, wat jou drijft, wat je doet/denkt/voelt);
  • Fysieke vitaliteit (gezondheid/energie-huishouding/voeding/beweging);
  • Congruente communicatie (hoe communiceer je met jezelf en anderen);
  • Emotionele competentie (kunnen omgaan met wat op je afkomt);
  • Zingeving (intrinsieke motivatie en doelgerichtheid);
  • Financiële vitaliteit (wat ben je waard).

Een coachingstraject bestaat uit een intake en een aantal individuele gesprekken.

Wat levert Personal Coaching op?

Personal Coaching vergroot de productiviteit en vitaliteit van de mens en daarmee ook de productiviteit en vitaliteit van de organisatie, waarbinnen deze persoon functioneert. Personal Coaching levert aantoonbare verbeteringen op.

De meest genoemde aspecten zijn:
creativiteit; zelfsturing; inzicht en kennis; resultaatgerichtheid; effectiviteit en productiviteit; teamgeest; pro-actief handelen: stressbestendigheid; energie & vitaliteit; voorbeeld- functie; behoud van waardevolle medewerkers; klantgerichtheid; grotere eigenwaarde; kostenbesparing.

Tevens zal de client zich bewust worden van haar/zijn eigen levenstijl, waardoor op het gebied van gezondheid ook patronen doorbroken worden, wat resulteert in betere voedingspatronen, meer bewegen (dus ook meer energie & vitaliteit) en betere gewichtsbeheersing!

 

Voor wie is Personal Coaching?

Personal Coaching is waardevol voor iedereen die de ongekende mogelijkheden van zijn/haar eigen potentieel wil ontdekken om deze volledig te benutten.