Axiatonale lijnen

De geschiedenis leert ons dat lang geleden de mensheid in zijn geheel afgescheiden werd van de energielijnen die ons verbinden met ons lichaam; met de energetische velden om ons heen; met de leylijnen van onze planeet en van daaruit met het energieraster van de het hele universum. Deze energielijnen worden de Axiatonale lijnen genoemd.

Axiaal staat voor: Tonaal staat voor:
Structuur Licht
Architectuur Informatie
Patroon Energie
Invalshoek Vibratie
Geometrie Frequent

 

Hoe kwam deze afscheiding tot stand? Elke cultuur in de geschiedenis – van vóór-bijbelse beschavingen tot de oude Grieken – kent verhalen van een oude, perfecte wereld. Geen oorlog, geen ziekte, geen ongemak. Shangri-La, Atlantis. Vervolgens kwam er een soort Zondeval – een verbreking met de krachten die ons samenhielden in liefde en geluk. Afscheiding. Sommige mensen verwijzen hiernaar als de Hof van Eden. In sommige culturen wordt het in de tijd daarvoor geplaatst. Op wat kleine verschillen na, is dit verhaal universeel, opgesloten in het collectieve onbewuste van het menselijk ras, ingeprent in onze genen.

Tot op zekere hoogte, en dat verschilt voor ieder van ons, neemt het Reconnectie-fenomeen ons mee terug naar onze intrinsieke herinneringen, en brengt het ons weer in contact met ons oorspronkelijke gevoel van diepe verbondenheid met alle leven. Het herinnert je weer aan je perfecte blauwdruk en brengt de axiatonale lijnen opnieuw aan. Toch is dit niet zomaar teruggaan; het is tevens vooruitgaan in de richting van iets nieuws. Vanuit deze heelheid ontstaat genezing. Echte genezing. Evolutionaire genezing.